francuski - T

osveženo dne 22-VI-2011 16:34:16
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
turquoise
terkojz
tirkiz
Tussaud, madame
medm tuso
madam tiso