geografija - H

osveženo dne 5-VI-2017 12:37:56
Original
oni pišu
oni izgovaraju
kod nas se zove
Hajastan
Armenia
arminia
jermenija
Hrvatska
Croatia
krouejša
hrvatska