geografija - L

osveženo dne 5-I-2007 20:54:20
Original
oni pišu
oni izgovaraju
kod nas se zove
Lebanon
Lebanon
lebanon
liban