geografija - V

osveženo dne 1-VIII-2009 16:04:39
Original
oni pišu
oni izgovaraju
kod nas se zove
Venezia
Venice
venis
mleci (venecija)
Vltava
Moldau
moldo
vltava