Imena koja znače - K

osveženo dne 22-X-2010 00:40:35
Ime
na engleskom znači
Kiša
Rain
Kosa
Hair, slope, scythe * (yes, four different accents, and the name differs from all three common names)
Krsta
Loin *
Kruna
Crown