Ma sve to zvuči isto

osveženo 12-I-2022 10:43:22
dosta, ajmo nazad

Ma sve to zvuči isto

10-I-2022 08:42:05

Englezi za Francuze kažu da pišu rostbif a čitaju biftek. Za engleski jezik se može reći da može da se piše na nekoliko načina a da se opet čita isto.

A da li i znači isto? Najčešće ne. Piše se različito, značenje je različito, samo se isto izgovara.