Ma sve to zvuči isto

Šta je ovo?
Englezi za Francuze kažu da pišu rostbif a čitaju biftek. Za engleski jezik se može reći da može da se piše na nekoliko načina a da se opet čita isto.A da li i znači isto? Najčešće ne. Piše se različito, značenje je različito, samo se isto izgovara.
23-X-2007 - 11-III-2024 idi kući  
izgovara se
piše se
znači
frajer
friar
fryer
sejn
sane
zdravog razuma
seine
si:ling
ceiling
tavanica
sealing
pečaćenje, zaptivanje, lov na tuljane
vudn
would'n
ne bi(h, smo, ...)
wooden
drven
fols
falls
slapovi, vodopad
false
lažni, netačan
houli
timber
timber
balvan
timbre
boja zvuka
spekter
skal
scull
brz, uzan čamac na vesla
skull
lobanja
spejs
space
prostor, razmak, svemir
spays
štroji (ženku)
frajt
fright
strah, trema
freight
teret, tovar, teretni
bred
bread
hleb
bred
razmnožio se, izmrestio, odgajio (sortu)
risent
resent
poslato ponovo
recent
nedavni