Ma sve to zvuči isto - A

osveženo dne 21-I-2011 14:14:39
ajd
I'd
ja bih
eyed
bacio oko na
ajdil
I deal
ja delim
ideal
idealan
ajdl
idle
dokon
idol
idol
idyll
idila
ajl
isle
ostrvo
aisle
prolaz između redova (stolica, sedišta u prevozu, gondola u samousluzi)
I'll
ja ću
ajlet
eyelet
ušica igle, očica (u mreži)
islet
ostrvce
ajsi
I see
vidim
icy
leden
ajskrim
ice cream
sladoled (bukvalno: ledena pavlaka)
I scream
ja vrištim
ajz
eyes
oči
-ize
glagolski nastavak
alaud
aloud
naglas
allowed
dozvoljeno, dozvolio
aloun
a loan
zajam
alone
sam, nasamo
andu
undo
raščiniti, razvrgnuti
undue
nepodoban, neodgovarajući (za datu priliku)
ark
arc
luk (deo kruga)
ark
barka
aua
our
naš
hour
sat, čas
avej
away
u dalj, daleko, odsutan
aweigh
dignut (sidro)