Ma sve to zvuči isto - J

osveženo dne 6-IV-2008 15:35:54
jor
your
tvoj
you're
ti si, vi ste
yore
davnina
jouk
yoke
jaram
yolk
žumance
ju:
you
ti, vi
ewe
ovca
yew
tisa (drvo)
U
slovo u
ju:l
yule
badnjidan
you'll
ti ćeš, vi ćete
ju:z
use
koristiti, imati naviku
ewes
ovce
yews
tise
youse
vi (oblik množine od "ti" u južnim krajevima SAD)