... kao ... (kažu u mom kraju) - B

osveženo dne 28-XI-2020 09:08:34
beo ko
kreč
čaršav
ćurka
besan ko
ris
glista
bistar ko
boza
Begej (kažu u Zrenjaninu)
bitan ko
peti točak
skrol lok
bled ko, beo ko
krpa
kreč
podgrejan meit (leš)
čaršav
blene ko
tele u šarena vrata
da igra mečka
boji ga se ko
đavo od krsta
vrana od skeledžije
bradavice ko
kleme od akumulatora
briga ga ko
za lanjski sneg
za Alajbegovu slamu
brz ko
munja
zmija
bolestan puž
kelner
metak
buni se ko
Grk u apsu