... kao ... (kažu u mom kraju) - C

osveženo dne 12-V-2020 15:34:08
cepa se ko
šifonske gaće
flis papir
drvo
cipela mu ko
dečija škrinja
dečiji grob
kutija za violinu
čamac
crko ko
konj
niko moj
crn ko
zift
za koji ama niko više ne zna šta je i čemu je služio
imalin
Arapin
ostalo iz epske poezije, gde je "crni" bilo stalni atribut uz "Arapine"; ko zna, možda su Turci imali nešto robova iz Nubije. Sirotinji raji nije imao ko da objasni razliku.