... kao ... (kažu u mom kraju) - H

osveženo dne 3-VII-2017 20:01:20
hladno ko
veštičja sisa
u štenari
taštin pogled
u Sibiru
hoda ko
da je bure jahao
kauboj
dakle raskrečeno
usran golub
hvata se ko
muva na lepak
mače za zavesu