... kao ... (kažu u mom kraju) - K

osveženo dne 21-I-2020 12:32:59
kao da govorim
zidu
kamenu za kupus
kašlje ko
magarac
da laje
prehlađena krava
blesav
najgori pušač
baba
srpski romantičar
nenormalan
da će poroditi osmog putnika
da će da umre
kec ko
kuća
tako velik
vrata
tako velik
iz pičke
tj tako brzo i iznenada; primenjivo i na druge iznenadne i nagle pojave
kenja ko
grlica
trudna foka
kengur udovac
kamila
odred foka
kida ko
Džeki lanac
kipi ko
pasulj na trojci
komarci ko
rode
taki veliki
magarci
jer se rimuje, a i podseća na ono kad od komarca prave magarca
kosa ko
metla
koštalo
svetog Petra kajgana
za dž
đavo ipo
kratke nogavice ko
da je stajao u lavoru kad su mu uzimali meru
krije ko
zmija noge
Piroćanac šlajpik
krut ko
terminator
kuća ko
kutija
kurat ko
budala
magarac