... kao ... (kažu u mom kraju) - L

osveženo dne 14-IV-2021 10:39:06
ladno ko
teleća njuška
taštin osmeh
veštičja sisa
u štenari
na A(nta)rktiku
testiče
špricer
u Sibiru
laže ko
skot
pas
navijen
leglo ko
dupe na nošu
kec na jedanaest
budali šamar
naručeno
na volej
lep ko
svinja
slika
slika, a na sliki Mika
slika, a na sliki Mika, a Mika ko dupe
upisan
račun za struju
lepi se ko
muva na govno
taksena marka
lije ko
iz kabla
liže (sladoled) ko
jare zapišan kočić
lud ko
struja
zvono
kurac
panj
kupus
biber
klozetski pacov
cigla
noga
lukav ko
lisica
kilo luka
lupa ko
otvoren prozor
maksim po diviziji
pica po samaru