... kao ... (kažu u mom kraju) - LJ

osveženo dne 30-IV-2020 13:29:38
ljuto da
se uši ispravljaju
para ide na uši
tri dana ne smeš da sereš
ljuto kao
prevarena žena