... kao ... (kažu u mom kraju) - NJ

osveženo dne 1-XII-2021 12:15:22
njišti ko
Damjanov Zelenko
ovo mora da ima neku istoriju