latinski, grčki, medicinski - D

osveženo dne 11-IX-2019 10:46:15
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Daedalus
dejdalas
dedal
daemon
diman, dimn
demon
delphi
delfaj
delfi
diabetes
dajabitis
dijabetesf
diaphragm
dajafrem
dijafragma
dinosaur
dajnasor
dinosaurus
diocese
dajoses
dijeceza
dionisian
dajonižan
dionisijski
dynosaurus
dajnasor
dinosaurus