latinski, grčki, medicinski - U

osveženo dne 24-VIII-2011 17:31:45
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Ulysses
julisis
uliks, odisej