latinski, grčki, medicinski - V

osveženo dne 28-V-2018 17:47:25
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
veni, vidi, vici
vini, vidi, vajsi
veni, vidi, vici
Venus
vinas
venera
veto
vidou, vitou
veto
via
vaja
via
video
vidiou
video