nemački - J

osveženo dne 29-VII-2006 14:43:08
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Jung
jang
jung