nemački - W

osveženo dne 18-XI-2007 17:23:16
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Wagner, Richard
vagner, rikard
vagner, rihard