Nestali glagoli - Č

osveženo dne 3-III-2017 11:22:12
glagol
trag
čestati
od čega imamo učestati... a moglo bi se i raščestati, iščestati, ihaj.
čičkati
više puta, dok se ne načička
čileti
dok ne iščili
čmati
mora da postoji, jer ima prošlo vreme: učmala varošica.