Nestali glagoli - Ć

osveženo dne 20-IV-2020 12:18:38
glagol
trag
ćakati
nesvršeni od ćaknuti
npr "šta to ćakaš - pa eto ovog lika, pokušavam da ga ćaknem, još nije ćaknut kako treba"