Nestali glagoli - J

osveženo dne 14-I-2018 12:33:18
glagol
trag
japati
trpni pridev: japan
japuriti
nekoliko puta, dok se ne zajapuri
jatagati
nesvršeni glagolski pridev trpni: jatagan