Nestali glagoli - O

osveženo dne 4-VI-2021 08:30:05
glagol
trag
ogovoriti ili oreći?
kad nekog ogovaraju, biva li taj ogovoren ili orečen?
onoditi
pa onda razonoditi
ontariti
to se ne radi ovde, ko bi ga malo ontario, mora u Kanadu
onuti
osnova za prionuti
oponeti
oponašati jednokratno
opteći
svršeni oblik od opticati
opticati
biti u opticaju, a i taj opticaj je morao nastati od nekog glagola
ošija(va)ti
kad vetar baš ne zaošijava nešto posebno, nego samo onako