Nestali glagoli - S

osveženo dne 22-I-2021 13:02:10
glagol
trag
samozvati
analogno sa takozvati
snošati
reč "snošaj" mora da potiče od nekog glagola, valjda je ovo taj
sopiti
od kog imamo zasopiti
spontati
trpni pridev spontan
srbiti
u širokoj je upotrebi bio nepravilni aorist tog glagola, SRBiH; kao nesvršen on u stvari ima imperfekt, srbljah.
srtati
ako može posrnuti, onda potiče od ovog.
straviti
ako ima prestraviti...
sujetiti
više puta, dok se ne osujeti
sumanuti
"leti kao da su ga sumanuli"... čudno. A na "leti kao sumanut" smo navikli.