Nestali glagoli - Š

osveženo dne 27-III-2015 14:00:16
glagol
trag
škrivati
odškrinuti potiče od ovog
štrkati
dok ne bude sve raštrkano