Nestali glagoli - T

osveženo dne 18-I-2015 23:48:05
glagol
trag
takozvati
on je takozvani jer su ga takozvali (može onda i samozvati)
tančati
to se radi sa ukusom dok ne postane istančan
tarasiti se
ko ne uspe da se otarasi nečega iz prve, tarasi se toga više puta
tezati
od kojeg potiče "pretezati"
tobogati
nesvršeni glagolski pridev trpni: tobogan
toliti
utoliti više puta
ovaj mora da u stvari postoji, ili je bar postojao
trpeti se
nesvršeni oblik od strpeti se