Obrtaljke i premetaljke - A

osveženo dne 14-X-2021 11:28:35
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
a bar member
član advokatske komore
bar a member
izbaciti člana, zabraniti mu pristup
about face
nalevo krug
about a face
o nekom licu (ne osobi, baš licu)
admit charging
priznati da se naplaćuje
charge admission
naplaćivati ulaz
afraid so
bojim se da je tako
so afraid
tako se bojim
all ready
sav spreman
already
već
alot
dodeliti (kvotu, tal)
a lot
dosta, mnogo, poprilično
another one
još jedan
one another
jedan drugog
apiece
pojedinačno, svakome po
a piece
jedan komad
area rug
komadni tepih (tj nije staza i nije od zida do zida)
rug area
deo gde su tepisi (u prodavnici)
arm bears
naoružati medvede
bear arms
nositi oružje
armed one
naoružani
one-armed
jednoruki
army ant
mrav iz neke od vrsta koje se sele u vidu najezdi
ant army
najezda mrava