Obrtaljke i premetaljke - E

osveženo dne 1-VIII-2019 00:16:23
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
error email
imejl o grešci
email error
greška u imejlu