Obrtaljke i premetaljke - R

osveženo dne 12-I-2022 13:47:42
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
reach out
posegnuti, domašiti, stići
outreach
pomoć sirotinji
rule over
vladati nad, doneti presudu o
overrule
doneti odluku kojom se poništava odluka niže instance
run out
ponestati
outrun
prestići, umaći
run out
ponestati (nečeg)
run into
natrčati, naleteti (na)