ostalo - E

osveženo dne 12-VIII-2015 17:33:49
Pišu ga kao
oni izgovaraju
mi izgovaramo
eunuch
junek, junak
evnuh