ostalo - I

osveženo dne 9-I-2015 20:40:45
Pišu ga kao
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Ignacio
ignasio, ignejšiou
injasio
Imhotep
ajmhotip
imhotep
internationale
interanašionali
internacionala
Ivana
ajvena
ivana