Ova današnja omladina - muško, žensko... - D

osveženo dne 14-IV-2021 15:36:32
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
Danica
Danac
Danka
danak
desetka
desetak
Dinara
dinar
diploma
diplomat
direkcija
direktor
dizelka
dizelaš
dnevnica
dnevnik
doktorica
doktorac
supruga doktorova, suprug doktorkin
doktorka
doktor
domaćica
domaćin
dopisnica
dopisnik
drška
držač
drvara
Drvar
Dubica
dubak
duga
dug
dvojica
dvojac
dvojnice
dvojnici
dvorana
dvor