Ova današnja omladina - muško, žensko... - M

osveženo dne 18-I-2021 15:19:20
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
mamica
mamac
mandarina
mandarin
marina
marinac
marinara
marinac
mašinica
mašinac
mašinka
mašinac
materija
materijal
medenica
medenjak
medijana
medijum
Meka
Mek
menjačnica
menjač
mesara
mesar
mesečnica
mesečnik
metalika (engr. metallica)
metalac
metla
metal
metoda
metod
e ovde niko normalan ne ume da uoči razliku
mikseta
mikser
Milenija
milenijum
mišica
mišić
mlada
Mladen
mladica
mladić
modelsica
model
modla
model
mornarica
mornar
(hvala Salerokadi!)
mrkva
mrkov
mućka
mućak
mudrica
mudrac
muža
muž