Ova današnja omladina - muško, žensko... - R

osveženo dne 9-VIII-2020 07:18:22
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
računaljka
računar
računica
račun
radionica
radion
naročito ako je plavi, ko se seća
Rajna
Rajan
(primamo i strance, ako se kod nas upare)
Ranka
ranac
rata
rat
Razbojna
razbojnik
ali stanovnici Razbojne se zovu Razbojčani, a ne ono što sam ja mislio
receptura
recept
referenca
referent
regija
region
relikvija
relikt
Blagodarim Filipu Majkiću što mu se jedno omaklo umesto drugog, ne bih se nikad setio
rešetka
rešeto
reza
rez
rezerva
rezervoar
ringla
ringlov
roba
rob
rogozina
Rogozin
ručka
ručak
:)
rukavica
rukavac
ruža
ruž