Ova današnja omladina - muško, žensko... - S

osveženo dne 21-VI-2020 20:46:21
u ženskom rodu
u muškom rodu
kao mentar
sadržina
sadržaj
Sahara
saharin
saobraćajka
saobraćajac
ima ih koji ne vole ni nju ni njega
satnica
satnik
sejačica
sejač
sekretarica
sekretar
sekunda
sekund
sekundara
sekundar
jedno je mehanički deo (časovnika), drugo električni (transformatora)
serija
serijal
A ti što ih emituju... mogli bi jednom da objasne kako ih razlikuju. Dotle ostaje da kukamo na ovu današnju omladinu, ne znaš ko je muško ko je žensko.
Ma to je izmišljeno zarad rodne ravnopravnosti, i to pre nego što je bilo kul.
servirka
server
sfinga
sfinkter
skripta
skript
nju koriste studenti, njega programeri
slina
slinac
sloga
slog
slušalica
slušalac
soja
soj
spletka
splet
spomenica
spomenik
Spomenka
spomenak
za neupućene: ovo drugo je cvet
srećka
Srećko
stativa
stativ
stega
steg
stepenica
stepenik
stiska
stisak
stranica
stranac
stranka
stranac
šašavi su ti stranci, evo ovaj dvoženac
strelica
strelac
što niko nije rođen u znaku strelice?
strugara
strugar
struka
struk
Studenica
studenac
studija
studio
stupice
stupovi
svaštara
svaštar
jedno je sveska, a drugo lik koji odbija da se specijalizuje
svetilja
svetlac
svinja
svinjac