Rečnik narodnih pogrdnih naziva - Đ

osveženo dne 29-IX-2017 13:17:17
izraz
značenje i poreklo
tip
đankoza
narkoman(ka), od junkie
điđan
đilkoš
mangup, od mađarskog gyílkos, ubica
okretan, mangup
đon-obraz
tj ima obraz kao đon, čovek bez časti i načela
đubre
đubro
đuvečar
tako u leskovcu zovu one koji se uvek nacrtaju kada treba ići na ručak o državnom trošku
đuvendija
žena slobodnog ponašanja (Vranje)