Rečnik narodnih pogrdnih naziva - DŽ

osveženo dne 22-II-2019 20:00:00
izraz
značenje i poreklo
tip
džabalebaroš
lenj, neozbiljan, grebator
džabaljka
kod koje može za džabe (Stubal) - v. radodajka
džaftara
džala
podozrivac, gleda urokljivo
džambas
nekad trgovac konjima, obicno ciganin, kasnije pustahija, razbojnik, neumeren čovek s povremenim izletima u kriminal
mangup
džandar
pajkan
džangrizalo
vazda mrzovoljan i nešto mu nije po volji, a naglas
džanki
narkos
džankoza
takođe đankoza
narkos
džega
banatski izraz za stomak, ili kapacitet ("e dok ja napunim džegu"), može da se koristi i od milja ("od čega ti toliga džega?" - "sumljam na 'ranu...")
stomačina
džeger
kao frajer koji se previše razbacuje forama ne bi li impresionirao ženskinje ("džegeriše se"), više upadljiv nego uspešan
džiber
nekulturan
džibra
loša rakija, uopšte loše piće
džibro
alkos?
džimrija
škrt
dživdžan
što u stvari znači "vrabac"...
džorla
neuredan, prljav, svinja
neuredan
džovan
džudža
nekulturan
džukela
(Romski: pas). Vucibatina, propalica. Takođe, pas lutalica ili bilo kakav.
pas, nepouzdan
džulov
džukac od čoveka
nekulturan
džumara
pas očigledno bez ikakvih naznaka pedigrea. najčešće seoska džukela. ruralni i prigradski, zlokobniji, rođak avlijanera.
pas
džumija
isto što i džumara, kad mu se tepa (ali je i dalje pogrda!)
pas