Rečnik narodnih pogrdnih naziva - F

osveženo dne 6-III-2020 14:43:39
izraz
značenje i poreklo
tip
faćkalica
tj gleda koga će da uFati... v. kamenjarka
prostitutka?
fale mu sreda i krajevi
tj nema ništa, fali mu sve
ništa naročito, nikakav
fali još popa s bradom i Mađar s štapom
dakle haos je skoro kompletan
haos
fali mu daska (u glavi)
stepeni poređenja: fale mu cela vrata, fali mu cela drvara
lud
faličan
ima falinku, fali mu nešto, falš komad; ako je osoba onda je falinka verovatno u glavi
famfulja
varijanta od fanfulje
fandrokaš
raspikuća, probisvet (vojv.)
probisvet
fanfulja
u nekim krajevima znači usta: "začepi fanfulju!"; nemoralna žena (Vranje)
fićfirić
ne samo neozbiljan, nego i nepouzdan, lako ćemo, i pomalo kikirez
lenj, neozbiljan
fijoka
zatvor
fijuk
prolupao, prosvirao
lud
fijuknuo
prosvirao, poreklo vuče verovatno od bolida
lud
fikus
lik na nebitnom položaju, sa zaduženjem da se ne meša u svoj posao (v. Zoran Lilić, Ana Brnabić), da ne bi slučajno odlučio nešto protivno gazdinoj volji
fjaka
dalmatinski izraz za (geografski?) posebnu kombinaciju mrzovolje i lenjosti, kad mu se ništa ne radi i nije mu ni do čega. Našao sam reč uklesanu u kamen kraj puta... nije ga mrzelo da kleše, mrzelo ga da se pomeri odatle.
mrzovolja
flenter
zarozan, nepouzdan, propalitet (izraz je bio u modi šezdesetih i sedamdesetih)
flićak
proliv; npr "upao u flićak"
flinta
flundra
prostitutka; stariji je izraz flandra, žena koja se dovukla iz Flandrije za plaćeničkim četama (veli Krleža)
prostitutka
folirant
blefer, koji se pretvara da je nešto drugo
frajla
nem. Fraulein, gospođica - ali u pogrdnom smislu (da ne voli da radi, da je digla nos, da je kaćiperka)
frikoza
ko lako prolupa, svaki čas ima napad nečega (od eng. freak)
frkert
nem. verkehrt, obratno; u pletenju postoji klot (glatt - ravno tj pravo) i frket (obratno).
fucmut
mangup
fufa
glupača
fukara
turski naziv za prost svet?
niko i ništa?
fuksa
nem. Fuchs, lisica. Ako se ne varam, koristi se i za muškarce , ne samo za žene koje svima daju , samo tebi ne.
prostitutka
funjara
probisvet
furež
intravenozni ovisnik
drogoš
furundžija
v. pozadinac - ne ložač, no primalac
gej
fušer
radi loše, nekvalitetno
aljkav
fušeraj
loše urađen posao, zbrzeljano i smandrljano
škart
futavac
smrdljivac (Termin Futavizam nastao je od engleske riječi foot – stopalo, a u slobodnom prijevodu znači: nogom urađeno, futavo.)