Rečnik narodnih pogrdnih naziva - H

osveženo dne 29-IX-2018 18:01:34
izraz
značenje i poreklo
tip
hajvan
hinja
hrv. hiniti - pretvarati se, blefirati.
podlac
hlebinac
naivac, po hlebinskoj školi naivnog slikarstva (jer se od Kovačice teško pravi imenica - šta, kovačičar? ne prolazi)
naivac
hoće piški nieće piški
mnogo se predomišlja, neodlučan, menja mišljenje
neodlučan
hohštapler
okretan, mangup
homić
gej
hoštapler
manje pismena varijanta od hohštapler
okretan
hotel promaja
rasklimana zgrada
brlog
hulja
pokvarenjak