Kako se to piše - 0-9

osveženo dne 29-XI-2021 16:36:18
""
a
principal, fatal
e
since, done, mine, subtle, gobelin te u glagolskim pridevima na -ed
b
dumb, aplomb, subtle, number
i
evil, weevil; takođe tamo gde ga pojedu susedna slova, npr. u -tious
""
psychology, receipt
ch
yacht
eic
Leicester
eou
uglavnom se ne izgovara, ili ide kao poluglas: cretaceous, nauseous
ai
porcelain (može i tako), certain (mora tako), Britain (uvek tako)
""
though, bough, eighth, thought, (da, prazno, jer ima kad se ne čita uopšte)
h
honour, hour, though, thyme
io
revolution, station, coercion, suspicion, Siobhan (tj ne izgovara se)
k
ne čita se na početku reči u rečima koje počinju na kn
n
damn, solemn
nc
blancmange
ne
damned
ps
corps
s
debris, chamois, Illinois, aisle
t
often (ofn), thistle, whistle, subtle, listen
u
mystique (misti:k) i slične francuske i reči građene nalik francuskim
ue
queue
u rečima koje se završavaju na -gue i -que, qv., čak i kad je to u sred reči, npr milquetoast, se ne izgovara
ai
porcelain (može i tako), certain (mora tako), Britain (uvek tako)
gh
though, bough, eighth, thought, (da, prazno, jer ima kad se ne čita uopšte)
wai
coxswain
p
psychology, receipt
g
gnoseology, gnarl, gnash, gnat, gnome
θ (namestiš usta za t a kažeš s)
th
catether, think, both, bath, isthmus, theater
t
thesis, thin itd - vidi th
θh
th
Southampton (valjda jedini slučaj da se th i h sliju u pisanju ali ne i u izgovoru)
(poluglas)
[poluglas]
gh
Edinburgh - zvuči kao edinbro ili edinb'r
hu
yoghurt
[theta]