Kome još treba 30 slova - T

osveženo dne 23-XI-2020 12:42:25
Tacno!
tacno (jedna)!
tačno!
teza: to je ona teza
to je ona filozofska teza
to je ona teža
teze: niko nije razvio te teze
niko nije razvio te teze kao što je to Fojerbah
niko nije razvio te teže simptome
tice
tice, tj ptice
tiće, tj ptiće
tiče, šta te se
tockice: da imam neke tockice da se otkotrljam
da imam neke točkice da se otkotrljam
da imam neke točkiće da se otkotrljam
traje ko
tucani
tucani, sitno kao tucana paprika
tučani, znači od tuča brt