I strana (prez)imena imaju smisla - D

osveženo dne 10-II-2021 14:28:38
(prez)ime
znači
Dailey
Dnevni
Dale
Do
Darling
Dragi(ć)
Daskal
Učitelj
Date
Datum, randes, urma
Davenport
Uži pisaći sto (brit.), kauč/krevet (am, kan)
Day
Dan
Dean
Dekan
Dear
Dragi
Dent
Ulubljenje
Derrick
Dizalica, koturača
Deschamps
Sa polja
Dew
Rosa
Dial
Cifarnik, brojčanik
Diamond
Dijamant
Dieudonne
Božidar
Dill
Mirođija
Dimađo (di Maggio)
Majski
Dios (dioš)
Koštunica (mađ.)
Diotalevi
Bog ti olakšao
Director
Direktor, režiser
Drake
Patak
Drakeford
Patkov plićak, Patkov gaz
Drapeza
Trpeza, banka, trapez
Dreieck
Trougao
Drumm
Bubanj
Dujardin
Baštenski
Durst
Žeđ
Dye
Farba
Dyer
Farbar