I strana (prez)imena imaju smisla - E

osveženo dne 6-XI-2015 00:08:28
(prez)ime
znači
Easter
Uskrs
Eastman
Istočnjak
Eaves
Streha
Economy
Privreda (vidi ovde)
Eddy
Vrtlog
Edge
Ivica, rub
Egalite
Jednakost
Einstein
Jednokameni
Eisenberg
Gvozdenbreg
Eisenstein
Gvozdenkameni
Elder
Starešina
Erba
Biljka
Esperance, Esperanza
Nada
Espiritu
Duh
Estrella
Zvezda