I strana (prez)imena imaju smisla - H

osveženo dne 24-II-2020 17:18:07
(prez)ime
znači
Haas
Zec
Hajdú
Hajdučija (mađ.)
Hall
Hodnik, Dvorana
Hamburger
Hamburški
Harder
Tvrđi
Hardy
Izdržljiv
Harper
Harfista
Hatch
Kapak, izleći
Hausmann
Domaćin
Haven
Luka, Utočište
Hawthorn
Glog
Hazelwood
Leskovar
Házos (Hazoš)
Oženjen
Head
Glava
Heath
Pustara
Hegedűs
Violinista
Hegyi
Brdski
Heim
Dom
Herring
Haringa
Hill
Brdo
Holzer
Drva
Honorato
Počastvovani
Horvath
Hrvat
Hundhausen
Štenare
Hunt
Lov
Hurt
Povređen