Tablice, tašte... - J

osveženo dne 16-V-2009 15:35:18
tablica
čita se kao
znači
JAMFNST
I am finest
ja sam naj naj (trebalo je da prvo slovo bude I, ali je IamFnst izgleda bilo već zauzeto)