Tablice, tašte... - S

osveženo dne 20-II-2018 05:06:47
tablica
čita se kao
znači
SAD FACE
sad face
tužan lik
SCK BSTD
sick bastard
đubre jedno pokvareno
SEA DOC
sea doctor
morski lekar
SHO ME
show me; sure [it's] me
pokaži mi; nego ko nego ja
SHO MOMA
sure, mama
važi, kevo
SHO UHOW
show you how
pokažem ti kako
SK8 MACH
skate match, skate machine
utakmica na koturaljkama ili sličugama; mašina koja klizi
SKODA
škoda
Škoda je normalno češko prezime, možda se čovek samo potpisao
SMOOTHK
smooth K
gladak K (ili mi je stvarno značenje izmaklo)
SO DERTY
so dirty
tako prljav
STFU PLS
shut the fuck up, please
začepider labrnju, moliću fino
STFUMAN
shut the fuck up, man
aman jebote začepi
STUPID 1
stupid one
onaj glupi
SUESRAG
Sue's rag
Suzanina krpa
SUPER JA
ovo je neki naš
SXE TXN
sexy Texan
Seksi Teksašanka/nin