Imena od bilja i zverinja - B

osveženo dne 10-IX-2019 12:09:41
biber
Peeper
u holandskom
Peper(s) (Pepper(s))
u engleskom, kao ime, prezime i naziv mesta
Perec
prezime u ruskom i hebrejskom
Pfefer (Pfeffer)
prezime u nemačkom
Pfeferlajn (Pfefferlein)
prezime u nemačkom
Pfeferland
nekakva nedođija iz XVI veka, u nemačkom
Piperac
prezime u Hercegovini
Piperevo
jedno u Bugarskoj, dva u Makedoniji
Piperi
pleme u Crnoj Gori, mesto u Bosni
Piperka
u Bugarskoj, kod Pernika
Piperka
u Bugarskoj
Piperović
Piperski
prezime kod nas