Imena od bilja i zverinja - C

osveženo dne 9-III-2020 14:38:39
cvet, ime ili prezime
Blum (Bloem)
u holandskom
Blum (Bloom)
u engleskom
Blumental (Blumenthal)
nemački, jidiš
Cvejić
Cvetana
Cvetanović
Cvetić
Cvetko
m. ime
Cvetićanin
Cvetković
Cvijanović
Cvijetin
Cvijić
Fiori
u italijanskom
Firenca (Firenza)
u Italiji, latinski naziv Florencija (Florentia), cvetna
Fjorelo (Fiorello)
u italijanskom
Flora
prezime u rumunskom
Florens (Florence)
ž. ime u engleskom
Flores
u španskom
Florika (Florica)
u rumunskom
Flowers
prezime u engleskom
Kwiatkowski
u poljskom
Virag (Virág)
u mađarskom