Imena od bilja i zverinja - D

osveženo dne 4-XI-2021 11:09:47
drva, geografski
Drvar
u Bosni
Topola
Bačka, Banatska i jedna bez lokacije
Bagremovo
selo u Bačkoj
Cer
brdo u Srbiji
Tisa
reka u Mađarskoj i Srbiji
Brezovica
u Bosni
Bor
u Srbiji
Breza
rudnik u Bosni
Borovo
u Hrvatskoj
Brandendburg
aka Braniborsko, u Nemačkoj/gornjolužičkospskoj
drva, imena
Jablan
muško ime
Limun
ime u Bosni
Brezek
u ruskom
Berezovskij
u ruskom
Berjozin
u ruskom
Borić
Borović
mada bi se moglo tvrditi i da sva ova borska imena i prezimena potiču od Bore a ne od bora
Borojević
Borka
ž. ime
Crnobori
Smoković
Oliver, Olivera
po maslini
Grab
desetak naselja po BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori
Grabovo
dva u Srbiji, dva u Hrvatskoj
Grabovac
desetak po Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Mađarskoj